Tiếng Anh Lớp 10: Despite many recent _____ advances, there are parts where schools are not equipped with computers    A. technologist            B. te

Tiếng Anh Lớp 10: Despite many recent _____ advances, there are parts where schools are not equipped with computers    A. technologist            B. technologically          C. technological             D. technology, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ