Tiếng Anh Lớp 10: 1. I think teaching English to children in disadvantaged areas is (interesting and exciting). (make a question) 2. When/he/get/up/mothe

Tiếng Anh Lớp 10: 1. I think teaching English to children in disadvantaged areas is (interesting and exciting). (make a question) 2. When/he/get/up/mother/clean/house. (make a sentence) 3. interested/doing/I/something/in/society/ useful/our/am/for (reorder) 4. The last time we donated blood was in 2016 -> We have 5. No one in the class got a higher mark in maths than Lisa. M.n ơi giúp em vs ạ, em cần gấp., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ