Sinh học Lớp 9: Phân tử ADN ở vi khuẩn Ecoli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển E.coli này sang môi trường chỉ có chứa N14 thì sau 5 lần tự sao. a. Tính

Sinh học Lớp 9: Phân tử ADN ở vi khuẩn Ecoli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển E.coli này sang môi trường chỉ có chứa N14 thì sau 5 lần tự sao. a. Tính số mạch polinucleotit được tạo ra sau 5 lần nhân đôi bao nhiêu? b. Tính tỷ lệ các tỷ lệ các mạch polinucleotit chứa N15 trong tổng số các mạch được tổng hợp trong các phân tử con là bao nhiêu? Giúp em vs ạ em sắp thi rồi ????, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ