Sinh học Lớp 9: Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen A. 210 B. 119 C. 1

Sinh học Lớp 9: Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen A. 210 B. 119 C. 105 D. 238, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ