Sinh học Lớp 9: Một đoạn mạch khuôn của gen có A = 18%, T = 12%, G = 20%, X = 50%. Tỉ lệ % các loại nuclêôtit trê

Sinh học Lớp 9: Một đoạn mạch khuôn của gen có A = 18%, T = 12%, G = 20%, X = 50%. Tỉ lệ % các loại nuclêôtit trên mạch bổ sung sẽ là bao nhiêu %? A. A = 18%, T = 12%, G = 20%, X = 50% B. A = 12%, T = 18%, G = 50%, X = 20% C. A = 20%, T = 50%, G = 18%, X = 12% D. A = 50%, T = 20%, G = 12%, X = 18%, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ