Sinh học Lớp 9: Hiện tượng mỗi NST kép trong cặp tương đồng phân li về một cực của tế bào ở A. kì giữa 1 của giảm ph&ac

Sinh học Lớp 9: Hiện tượng mỗi NST kép trong cặp tương đồng phân li về một cực của tế bào ở A. kì giữa 1 của giảm phân B. kì sau 1 của giảm phân C. kì giữa 2 của giảm phân D. kì sau 2 của giảm phân, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ