Sinh học Lớp 9: Để bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp, biện pháp cần làm là: A. Không lạm dụng thuốc trừ s&acirc

Sinh học Lớp 9: Để bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp, biện pháp cần làm là: A. Không lạm dụng thuốc trừ sâu trên đồng ruộng B. Tăng cường bón thật nhiều phân bón hoá học cho cây trồng C. Dùng thuốc diệt cỏ để phòng trừ cỏ dại D. Cả 3 biện pháp nêu trên, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ