Sinh học Lớp 9: Đặc điểm của đột biến gen lặn là: A. Chỉ biểu hiện khi ở trạng thái đồng hợp B. Luôn biểu hiện ra kiểu h&

Sinh học Lớp 9: Đặc điểm của đột biến gen lặn là: A. Chỉ biểu hiện khi ở trạng thái đồng hợp B. Luôn biểu hiện ra kiểu hình của cơ thể C. Chỉ biểu hiện khi ở trạng thái dị hợp D. Luôn không biểu hiện ra kiểu hình của cơ thể, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ