Sinh học Lớp 9: Câu 1: Gen B có 3000 Nuclêôtit và tổng số liên kết hiđro là 3600, trong quá trình nhân đôi một cặp A-T đã được thay thế bằng cặp G-X. S

Sinh học Lớp 9: Câu 1: Gen B có 3000 Nuclêôtit và tổng số liên kết hiđro là 3600, trong quá trình nhân đôi một cặp A-T đã được thay thế bằng cặp G-X. Số Nuclêôtit loại G có trong các gen con được tạo thành khi gen B nhân đôi.?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ