Sinh học Lớp 8: Xương có chứa 2 thành phần hóa học là: A. Chất hữu cơ và vitamin B. Chất vô cơ và

Sinh học Lớp 8: Xương có chứa 2 thành phần hóa học là: A. Chất hữu cơ và vitamin B. Chất vô cơ và muối khoáng C. Chất hữu cơ và chất vô cơ D. Chất cốt giao và chất hữu cơ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ