Sinh học Lớp 8: Nhóm máu không mang kháng thể alpha và bêta có thể truyền được cho nhóm má

Sinh học Lớp 8: Nhóm máu không mang kháng thể alpha và bêta có thể truyền được cho nhóm máu nào dưới đây ? A. O B. B C. A D. AB, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ