Sinh học Lớp 8: Khi nói về dây thần kinh não, khẳng định nào sau đây là đúng ? A. Gồm 2 loại : dâ

Sinh học Lớp 8: Khi nói về dây thần kinh não, khẳng định nào sau đây là đúng ? A. Gồm 2 loại : dây cảm giác và dây vận động B. Gồm 3 loại : dây cảm giác, dây vận động và dây pha C. Gồm 2 loại : dây cảm giác và dây pha D. Chỉ bao gồm những dây pha, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ