Sinh học Lớp 8: Xác định các chức năng tương ứng với các phần của xương ở bảng 8-2 bằng cách ghép chữ (a, b, c…) với số (1, 2, 3…) sao cho phù hợp. B

Sinh học Lớp 8: Xác định các chức năng tương ứng với các phần của xương ở bảng 8-2 bằng cách ghép chữ (a, b, c…) với số (1, 2, 3…) sao cho phù hợp. Bảng 8-2. Cấu tạo và chức năng các bộ phận của xương dài, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ