Sinh học Lớp 7: Phát biểu nào sau đây về tôm sông là sai? A . Là động vật lưỡng tính. B .

Sinh học Lớp 7: Phát biểu nào sau đây về tôm sông là sai? A . Là động vật lưỡng tính. B . Phần đầu và phần ngực gắn liền nhau. C . Phát triển qua giai đoạn ấu trùng. D . Vỏ được cấu tạo bằng kitin, có ngấm thêm canxi., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ