Sinh học Lớp 7: Mực tự vệ bằng cách nào A . Co cơ thể vào trong vỏ cứng B . Tung hỏa mù để trốn chạy C . D&ugra

Sinh học Lớp 7: Mực tự vệ bằng cách nào A . Co cơ thể vào trong vỏ cứng B . Tung hỏa mù để trốn chạy C . Dùng tua miệng để tấn công kẻ thù D . Tiết chất nhờn làm kẻ thù không bắt được, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ