Sinh học Lớp 7: Đặc điểm của vượn là A . Có chai mông nhỏ, không có túi má và đuôi

Sinh học Lớp 7: Đặc điểm của vượn là A . Có chai mông nhỏ, không có túi má và đuôi B . Có chai mông lớn, túi má lớn, đuôi dài C . Có chai mông nhỏ, túi má nhỏ, không đuôi D . Không có chai mông, túi má và đuôi, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ