Sinh học Lớp 6: Thực vật hạt kín tiến hóa hơn cả vì? A. Có nhiều cây to và sống lâu năm B. Có s

Sinh học Lớp 6: Thực vật hạt kín tiến hóa hơn cả vì? A. Có nhiều cây to và sống lâu năm B. Có sự sinh sản hữu tính C. Có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn D. Có cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản cấu tạo phức tạp, đa dạng, có khả năng thích nghi với các điều kiện sổng khác nhau trên Trái Đất, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ