Sinh học Lớp 12: Vốn gen của quần thể là tập hợp của tất cả : A. Các kiểu hình trong quần thể tại một thời điểm xác định.

Sinh học Lớp 12: Vốn gen của quần thể là tập hợp của tất cả : A. Các kiểu hình trong quần thể tại một thời điểm xác định. B. Các kiểu gen trong quần thể tại một thời điểm xác định. C. Các elen của tất cả các gen trong quần thể tại một thời điểm xác định. D. Các gen trong quần thể tại một thời điểm xác định., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ