Sinh học Lớp 12: Việc trồng trọt sau khi đốt rừng là một kiểu của? A. Diễn thế tái sinh B. Diễn thế nguyên sinh C. Diễn thế thứ

Sinh học Lớp 12: Việc trồng trọt sau khi đốt rừng là một kiểu của? A. Diễn thế tái sinh B. Diễn thế nguyên sinh C. Diễn thế thứ sinh D. Diễn thế phân hủy, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ