Sinh học Lớp 12: Vì nguyên nhân cơ bản nào, lai phân tích cho phép xác định được kiểu gen của đối t

Sinh học Lớp 12: Vì nguyên nhân cơ bản nào, lai phân tích cho phép xác định được kiểu gen của đối tượng đem lại? A. Vì dựa vào tỉ lệ phân li kiểu gen ở F B có thể biết được tỉ lệ giao tử của đối tượng nghiên cứu B. Vì kết quả phân li kiểu hình ở F B hoàn toàn phụ thuộc vào tỉ lệ giao tử của đối tượng nghiên cứu. C. Vì phương pháp này đơn giản và ưu thế nhất D. Vì phương pháp này thường xảy ra sự phân tính kiểu hình., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ