Sinh học Lớp 12: Trong quá trình theo dõi thí nghiệm quang hợp, người ta sử dụng O 18 để đánh A. Phân tử glucôzơ có C 14 B. Phân tử gluc

Sinh học Lớp 12: Trong quá trình theo dõi thí nghiệm quang hợp, người ta sử dụng O 18 để đánh A. Phân tử glucôzơ có C 14 B. Phân tử glucôzơ có O 18 C. Phân tử O 2 sẽ có O 18 D. Nếu tạo ra 10 mol glucôzơ thì sẽ tạo ra 2160g O 12 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ