Sinh học Lớp 12: Trong quá trình hô hấp ở thực vật, CO 2 được giải phóng từ bào quan nào sau đây? A.

Sinh học Lớp 12: Trong quá trình hô hấp ở thực vật, CO 2 được giải phóng từ bào quan nào sau đây? A. Lục lạp. B. Ti thể C. Perôxixôm D. Ribôxôm, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ