Sinh học Lớp 12: Tồn tại chính trong học thuyết Đacuyn A. Giải thích không thành công cơ chế hình th&agrave

Sinh học Lớp 12: Tồn tại chính trong học thuyết Đacuyn A. Giải thích không thành công cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi B. Đánh giá chưa đúng vai trò của chọn lọc trong quá trình tiến hóa C. Chưa hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền của các biến dị D. Chưa giải thích đươc đầy đủ quá trình hình thành loài mới, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ