Sinh học Lớp 12: Thể đột biến nào sau đây được gọi là thể đa bội chẵn? A. 3n. B. 6n. C. 5n. D. 7n.

Sinh học Lớp 12: Thể đột biến nào sau đây được gọi là thể đa bội chẵn? A. 3n. B. 6n. C. 5n. D. 7n., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ