Sinh học Lớp 12: Quần thể có cấu trúc di truyền nào sau đây có tần số alen A là 0,4? A. 0,2AA: 0,6Aa: 0,2

Sinh học Lớp 12: Quần thể có cấu trúc di truyền nào sau đây có tần số alen A là 0,4? A. 0,2AA: 0,6Aa: 0,2aa. B. 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa. C. 100% AA. D. 100% aa., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ