Sinh học Lớp 12: Quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ không có sự tham gia của loại cấu trúc n&agr

Sinh học Lớp 12: Quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ không có sự tham gia của loại cấu trúc nào sau đây? A. Enzim ARN polimeraza. B. Nuclêôtit loại U. C. Enzim ligaza. D. Gen., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ