Sinh học Lớp 12: Ở người, khi nói về bệnh di truyền do alen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X qui

Sinh học Lớp 12: Ở người, khi nói về bệnh di truyền do alen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X qui định. Trong trường hợp không xảy ra đột biến và mỗi gen quy định một tính trạng, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Con trai chỉ nhận gen này từ mẹ, con gái chỉ nhận gen này từ bố. B. Gen này được di truyền theo dòng mẹ. C. Cơ thể con mang 2 alen lặn mới biểu hiện thành kiểu hình. D. Đứa con trai bị bệnh chắc chắn nhận alen gây bệnh từ mẹ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Ở người, khi nói về bệnh di truyền do alen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X qui”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ