Sinh học Lớp 12: Ở cây trưởng thành thoát hơi nước chủ yếu qua:  A. Cả hai con đường qua khí khổng và cutin  B. Lớp cutin  C. Khí khổng  D. Biểu bì th

Sinh học Lớp 12: Ở cây trưởng thành thoát hơi nước chủ yếu qua:  A. Cả hai con đường qua khí khổng và cutin  B. Lớp cutin  C. Khí khổng  D. Biểu bì thân và rễ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ