Sinh học Lớp 12: Nhóm sinh vật nào sau đây có thể chuyển hóa NH + 4 hoặc NO – 3 thành axit amin? A.

Sinh học Lớp 12: Nhóm sinh vật nào sau đây có thể chuyển hóa NH + 4 hoặc NO – 3 thành axit amin? A. Sinh vật phân giải B. Sinh vật sản suất C. Sinh vật tiêu thụ bậc 1 D. Sinh vật tiêu thụ bậc 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ