Sinh học Lớp 12: Nguyên tắc nào sau đây không xuất hiện trong quá trình phiên mã của gen? A.

Sinh học Lớp 12: Nguyên tắc nào sau đây không xuất hiện trong quá trình phiên mã của gen? A. Khuôn mẫu B. Bán bảo toàn C. Bổ sung D. Đa phân, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ