Sinh học Lớp 12: Một phân tử ADN vi khuẩn có 300000 chu kì xoắn. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 4 lần. Số liên kết cộng hoá trị được hình thành giữa

Sinh học Lớp 12: Một phân tử ADN vi khuẩn có 300000 chu kì xoắn. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 4 lần. Số liên kết cộng hoá trị được hình thành giữa các nu trong quá trình nhân đôi của ADN là, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ