Sinh học Lớp 12: Một loài thực vật, tính trạng màu sắc quả do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập và tương t&aac

Sinh học Lớp 12: Một loài thực vật, tính trạng màu sắc quả do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập và tương tác bổ sung quy định. Khi trong kiểu gen có cả alen A và B thì quy định quả đỏ; khi chỉ có alen A hoặc B thì quy định quả vàng; khi không có alen A và B thì quy định quả xanh. Một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số alen A = 0,3 và B = 0,6. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (1). Số loại kiểu gen của quần thể là 9 kiểu gen. (2). Tỉ lệ kiểu hình của quần thể là 42,84% vàng: 49,32% đỏ: 7,84% xanh. (3). Trong quần thể, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ cao nhất là AaBb. (4). Lấy ngẫu nhiên một cây quả vàng, xác suất thu được cây thuần chủng là 53/137 A. 4 B. 1 C. 3 D. 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ