Sinh học Lớp 12: Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 48. Số nhóm gen liên kết của loài này là A. 48 B

Sinh học Lớp 12: Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 48. Số nhóm gen liên kết của loài này là A. 48 B. 24 C. 96 D. 36, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ