Sinh học Lớp 12: Một đoạn mạch bổ sung của 1 gen có trình tự các nuclêôtit như sau: 5…GXT XTT AAA GXT…3’. Biế

Sinh học Lớp 12: Một đoạn mạch bổ sung của 1 gen có trình tự các nuclêôtit như sau: 5…GXT XTT AAA GXT…3’. Biết các bộ ba mã hóa các axit amin là GXU: Ala, AAA: Lys, XUU: Leu. Trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen trên là A. – Ala – Leu – Lys – Ala – B. – Lys – Ala – Leu – Ala – C. – Leu – Ala – Lys – Ala – D. – Leu – Lys – Ala – Ala -, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ