Sinh học Lớp 12: Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân của ADN? A. Ađênin. B .

Sinh học Lớp 12: Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân của ADN? A. Ađênin. B . Guanin. C. Uraxin. D. Timin., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ