Sinh học Lớp 12: Loài động vật nào sau đây thực hiện quá trình trao đổi khí qua hệ thống ống khí?  A. Châu chấu.  B. Giun đất.  C. Tôm càng xanh

Sinh học Lớp 12: Loài động vật nào sau đây thực hiện quá trình trao đổi khí qua hệ thống ống khí?  A. Châu chấu.  B. Giun đất.  C. Tôm càng xanh  D. Thỏ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ