Sinh học Lớp 12: Khi quan sát tiêu bản NST trong tế bào một cơ thể động vật có vú 2n bình thường thấy cá

Sinh học Lớp 12: Khi quan sát tiêu bản NST trong tế bào một cơ thể động vật có vú 2n bình thường thấy các NST như hình vẽ bên. Tế bào đang ở: A. Kì giữa nguyên phân hoặc giảm phân II. B. Kì giữa giảm phân II. C. Kì giữa nguyên phân. D. Kì giữa giảm phân I., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ