Sinh học Lớp 12: Khi nói về quang hợp ở thực vật, nhận định nào sau đây không đúng? A. Khí O 2 đư

Sinh học Lớp 12: Khi nói về quang hợp ở thực vật, nhận định nào sau đây không đúng? A. Khí O 2 được giải phóng có nguồn gốc từ phân tử nước. B. Thực vật C 4 có hiệu suất quang hợp thấp hơn thực vật C 3 và thực vật CAM. C. Quang hợp quyết định khoảng 90 – 95% năng suất cây trồng. D. Tăng cường độ quang hợp là một biện pháp tăng năng suất cây trồng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ