Sinh học Lớp 12: Hệ sinh thái nông nghiệp A . Có chuỗi thức ăn dài hơn hệ sinh thái tự nhiên B . c&oacut

Sinh học Lớp 12: Hệ sinh thái nông nghiệp A . Có chuỗi thức ăn dài hơn hệ sinh thái tự nhiên B . có tính đa dạng cao hơn hệ sinh thái tự nhiên C . có năng suất cao hơn hệ sinh thái tự nhiên D . có tính ổn định cao hơn hệ sinh thái tự nhiên, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ