Sinh học Lớp 12: Gen có chiều dài 4080 A°, A chiếm 20% nu của gen. Sau đột biến có 3117 liên kết Hirdo. a. Xác định đột biến  b. Tính sói nu từng lo

Sinh học Lớp 12: Gen có chiều dài 4080 A°, A chiếm 20% nu của gen. Sau đột biến có 3117 liên kết Hirdo. a. Xác định đột biến  b. Tính sói nu từng loại của gen đột biến, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Gen có chiều dài 4080 A°, A chiếm 20% nu của gen. Sau đột biến có 3117 liên kết Hirdo. a. Xác định đột biến  b. Tính sói nu từng lo”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ