Sinh học Lớp 12: Gen B dài 5100A 0 trong đó nu loại A bằng 2/3 nu loại khác. Đột biến xảy ra làm gen B trở th&agrav

Sinh học Lớp 12: Gen B dài 5100A 0 trong đó nu loại A bằng 2/3 nu loại khác. Đột biến xảy ra làm gen B trở thành gen b; số liên kết hidro của gen b là 3902. Khi gen đột biến này tái bản liên tiếp 3 lần thì môi trường nội bào cung cấp số nu loại Timin là: A. 4116 B. 4214 C. 4207 D. 4207 hoặc 4186, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ