Sinh học Lớp 12: Enzim ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch mã gốc có chiều 3 -> 5 là hoạt động khởi đầu của quá trìn

Sinh học Lớp 12: Enzim ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch mã gốc có chiều 3 -> 5 là hoạt động khởi đầu của quá trình nào?  A.Nguyên phân                      B.Phiên mã                            C.Nhân đôi                            D.Dịch mã, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ