Sinh học Lớp 12: Định nghĩa nào sau đây về đột biến gen là đúng A. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu tr&

Sinh học Lớp 12: Định nghĩa nào sau đây về đột biến gen là đúng A. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số đoạn ADN xảy ra tại một điểm nào đó trên phân tử AND B. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một vài cặp nucleotit xảy ra tại một điểm nào đó trên phân tử ADN C. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của NST xảy ra cho mất đoạn , đảo đoạn, thêm đoạn hoặc chuyển đoạn NST D. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc ADN liên quan đến một hoặc một số NST trong bộ NST, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Định nghĩa nào sau đây về đột biến gen là đúng A. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu tr&”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ