Sinh học Lớp 12: Điều khẳng định nào sau đây không đúng? A. Người có nguồn gốc từ động vật có xương sống

Sinh học Lớp 12: Điều khẳng định nào sau đây không đúng? A. Người có nguồn gốc từ động vật có xương sống B. Người có nguồn gốc xa xưa từ vượn người hóa thạch C. Nguời có nguồn gốc gần nhất với lớp chim D. Người có quan hệ gần gũi với thú, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ