Sinh học Lớp 11: Vai trò của hô hấp đối với đời sống thực vật là A. Phân giải chất hữu cơ, tích luỹ năng lượng

Sinh học Lớp 11: Vai trò của hô hấp đối với đời sống thực vật là A. Phân giải chất hữu cơ, tích luỹ năng lượng B. Phân giải chất hữu cơ, giải phóng năng lượng C. Tổng hợp chất hữu cơ đặc trưng và giải phóng năng lượng ATP D. Phân giải chất hữu cơ, tạo năng lượng dưới dạng nhiệt, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ