Sinh học Lớp 11: Trong phân giải hiếu khí, FADH2 được tạo ra ở giai đoạn nào ?    A. Đường phân    B. Chu trình Crep    C. Chuỗi chuyền êlectron h

Sinh học Lớp 11: Trong phân giải hiếu khí, FADH2 được tạo ra ở giai đoạn nào ?    A. Đường phân    B. Chu trình Crep    C. Chuỗi chuyền êlectron hô hấp    D. Ôxi hoá axit piruvic thành axêtyl CoA, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ