Sinh học Lớp 11: Quang hợp không xảy ra ở miền ánh sáng nào dưới đây ?    A. Miền ánh sáng xanh lục    B. Miền ánh sáng xanh tím    C. Miền ánh sá

Sinh học Lớp 11: Quang hợp không xảy ra ở miền ánh sáng nào dưới đây ?    A. Miền ánh sáng xanh lục    B. Miền ánh sáng xanh tím    C. Miền ánh sáng đỏ    D. Tất cả các phương án còn lại, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 11: Quang hợp không xảy ra ở miền ánh sáng nào dưới đây ?    A. Miền ánh sáng xanh lục    B. Miền ánh sáng xanh tím    C. Miền ánh sá”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ