Sinh học Lớp 11: Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Thông thường, có khoảng … lượng nước mà rễ cây hấp thụ được bị mất đi qua

Sinh học Lớp 11: Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Thông thường, có khoảng … lượng nước mà rễ cây hấp thụ được bị mất đi qua con đường thoát hơi nước.    A. 80%    B. 90%    C. 95%    D. 98%, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ