Sinh học Lớp 10: : Trên mạch đơn thứ nhất của gen có 10% A và 35% G. Trên mạch thứ hai của gen có 25% A và 450G a. Tính tỉ lệ % và số lượng từng loại

Sinh học Lớp 10: : Trên mạch đơn thứ nhất của gen có 10% A và 35% G. Trên mạch thứ hai của gen có 25% A và 450G a. Tính tỉ lệ % và số lượng từng loại nu trên mỗi mạch của gen b. Tính tỉ lệ % và số lượng từng loại nu của gen c. Số liên kết hóa trị Đ-P: + Giữa các nucleotit trong gen         + Trong cả gen+ Giữa các nu trên một mạch gen   +Trong một mạch gen.     d. Số liên kết hidro của gen, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ