Sinh học Lớp 10: Những hoocmôn môn thực vật thuộc nhóm kìm hãm sự sinh trưởng là: A. Auxin, gibêrelin B. Etylen, Axit absixic C. Auxin, xitôkinin.

Sinh học Lớp 10: Những hoocmôn môn thực vật thuộc nhóm kìm hãm sự sinh trưởng là: A. Auxin, gibêrelin B. Etylen, Axit absixic C. Auxin, xitôkinin. D. Gibêrelin, êtylen, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ